Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2008

θρομβοφιλία

Το blog αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την άμεση επαφή με τους ασθενείς που βρίσκονται για κάποιο λόγο σε αντιπηκτική αγωγή (από του στόματος π,χ με sintrom ή Warfarin, με τη χορήγηση μΜΒ Ηπαρινών ή και αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων όπως είναι η ασπιρίνη Plavix, Iscover, Ticlid κά.).

Ακόμη εδώ μπορείτε να βρείτε άμεση πρόσβαση στην προσωπική μου ιστοσελίδα (http://www.haematology-haemostasis.gr/).

Ακόμη μπορείτε να υποβάλετε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο διερεύνησης των αιτίων της κληρονομικής ή επίκτητης θρομβοφιλίας και είναι βέβαιο ότι εντός της ημέρας θα υπάρξει απάντηση.Παντελής Ε Μακρής

καθηγητής αιματολογίας- αιμόστασης