Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2008

ευαισθησία στην από του στόματος αντιπηκτική αγωγή

Ένα ακόμη αρχείο από το συνέδριο της Αγγειολογίας
Ευαισθησία και αντίσταση στην από του στόματος αντιπηκτική αγωγή
Lecture : cancer and thrombosis
Καθέξιν αποβολές

Δεν υπάρχουν σχόλια: