Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2009

Αποδοχή εργασιών στο 20 Συνέδριο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2009
Αγαπητέ κ. Μακρή,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωρίσουμε ότι η εργασία σας με τίτλο:
Directed mutagenesis on the gene of coagulation factor IX and their effect on
the proteolytic activity
έχει επιλεγεί να παρουσιαστεί ως προφορική ανακοίνωση στη Συνεδρία του
Σαββάτου 7 Νοεμβρίου 2009 από 12.00 έως 13.30 στην αίθουσα ΔΑΝΑΗ. Η
ανάπτυξη του θέματος θα είναι διάρκειας 8 λεπτών. Ο χρόνος για κάθε
παρουσίαση θα τηρηθεί αυστηρά, ώστε η Συνεδρία να ολοκληρωθεί μέσα στον
προβλεπόμενο χρόνο και να αρχίσει η επόμενη, στην καθορισμένη της ώρα.


Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2009
Αγαπητέ κ. Μακρή,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωρίσουμε ότι η εργασία σας με τίτλο:
Σύνθεση πεπτιδικών αναλόγων που δρώντας στην αλληλουχία 1811-1818 της
Α3 περιοχής του FVIII ασκούν αναστολή της δραστικότητάς του. (υποέργο
03ΕΔ569 χρηματοδοτούμενο από την ΓΓΕΤ)
έχει επιλεγεί να παρουσιαστεί ως προφορική ανακοίνωση στη Συνεδρία της
Παρασκευής 6 Νοεμβρίου 2009 από 15.00 έως 16.30 στην αίθουσα
ΑΘΗΝΑ. Η ανάπτυξη του θέματος θα είναι διάρκειας 8 λεπτών. Ο χρόνος για
κάθε παρουσίαση θα τηρηθεί αυστηρά, ώστε η Συνεδρία να ολοκληρωθεί μέσα
στον προβλεπόμενο χρόνο και να αρχίσει η επόμενη, στην καθορισμένη της
ώρα.

Αγαπητέ κ. Μακρή,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωρίσουμε ότι η εργασία σας με τίτλο:
Αντίσταση στα αντιαιμοπεταλιακά (ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη). Εφαρμογή
τεσσάρων μεθόδων και γενετική επιβεβαίωση της.
έχει επιλεγεί να παρουσιαστεί ως προφορική ανακοίνωση στη Συνεδρία της
Παρασκευής 6 Νοεμβρίου 2009 από 15.00 έως 16.30 στην αίθουσα
ΑΘΗΝΑ. Η ανάπτυξη του θέματος θα είναι διάρκειας 8 λεπτών. Ο χρόνος για
κάθε παρουσίαση θα τηρηθεί αυστηρά, ώστε η Συνεδρία να ολοκληρωθεί μέσα
στον προβλεπόμενο χρόνο και να αρχίσει η επόμενη, στην καθορισμένη της
ώρα.

Αγαπητέ κ. Μακρή,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωρίσουμε ότι η εργασία σας με τίτλο:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
έχει επιλεγεί να παρουσιαστεί ως προφορική ανακοίνωση στη Συνεδρία της
Παρασκευής 6 Νοεμβρίου 2009 από 15.00 έως 16.30 στην αίθουσα
ΑΘΗΝΑ. Η ανάπτυξη του θέματος θα είναι διάρκειας 8 λεπτών. Ο χρόνος για
κάθε παρουσίαση θα τηρηθεί αυστηρά, ώστε η Συνεδρία να ολοκληρωθεί μέσα
στον προβλεπόμενο χρόνο και να αρχίσει η επόμενη, στην καθορισμένη της
ώρα.


Αγαπητέ κ. Μακρή,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωρίσουμε ότι η εργασία σας μετίτλο:
Καθ’ έξιν αποβολές και θρομβοφιλία έχει επιλεγεί να παρουσιαστεί ως
προφορική ανακοίνωση στη Συνεδρία της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου 2009
από 12.00 έως 13.30 στην αίθουσα ΑΘΗΝΑ. Η ανάπτυξη του θέματος θα
είναι διάρκειας 8 λεπτών. Ο χρόνος για κάθε παρουσίαση θα τηρηθεί αυστηρά,
ώστε η Συνεδρία να ολοκληρωθεί μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο και να
αρχίσει η επόμενη, στην καθορισμένη της ώρα.


Αγαπητέ κ. Μακρή,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωρίσουμε ότι η εργασία σας με τίτλο:
Βελτιστοποίηση της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής έχει επιλεγεί να
παρουσιαστεί ως προφορική ανακοίνωση στη Συνεδρία της Παρασκευής 6
Νοεμβρίου 2009 από 12.00 έως 13.30 στην αίθουσα ΑΘΗΝΑ. Η ανάπτυξη
του θέματος θα είναι διάρκειας 8 λεπτών. Ο χρόνος για κάθε παρουσίαση θα
τηρηθεί αυστηρά, ώστε η Συνεδρία να ολοκληρωθεί μέσα στον προβλεπόμενο
χρόνο και να αρχίσει η επόμενη, στην καθορισμένη της ώρα.


Αγαπητέ κ. Μακρή,
Σας γνωρίζουμε ότι η εργασία σας με τίτλο
ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ VIII, IX ΚΑΙ ΧΙ ΔΡΟΥΝ
ΣΥΝΕΡΓΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ LEIDEN έχει επιλεγεί να παρουσιαστεί
ως αναρτημένη ανακοίνωση (POSTER).
Η ανάρτηση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2009 στον ειδικά
διαμορφωμένο χώρο και το poster θα παραμείνει αναρτημένο καθ’ όλη τη
διάρκεια της ημέρας. Την ώρα επίσκεψης αναρτημένων εργασιών (13.30-15.00)
οφείλετε να παρευρίσκεστε στο χώρο ανάρτησης, προκειμένου να απαντήσετε
σε τυχόν ερωτήσεις των συνέδρων. Με τη λήξη των συνεδριάσεων της ημέρας
θα πρέπει να αποσυρθεί, ώστε ο χώρος να είναι ελεύθερος προκειμένου να
αναρτηθούν οι εργασίες της επόμενης ημέρας.
Οι διαστάσεις των posters θα είναι: 1 m (ύψος) Χ 0.80 cm (πλάτος).

Αγαπητέ κ. Μακρή,
Σας γνωρίζουμε ότι η εργασία σας με τίτλο
Χειρουργικές επεμβατικές (δυνητικά αιμορραγικές) πράξεις: Επιτυχής
θεραπευτική παρεμβολή (bridging) των μΜΒΗ
έχει επιλεγεί να παρουσιαστεί ως αναρτημένη ανακοίνωση (POSTER).
Η ανάρτηση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2009 στον ειδικά
διαμορφωμένο χώρο και το poster θα παραμείνει αναρτημένο καθ’ όλη τη
διάρκεια της ημέρας. Την ώρα επίσκεψης αναρτημένων εργασιών (13.30-15.00)
οφείλετε να παρευρίσκεστε στο χώρο ανάρτησης, προκειμένου να απαντήσετε
σε τυχόν ερωτήσεις των συνέδρων.

Αγαπητε.κ. Μακρή,
Σας γνωρίζουμε ότι η εργασία σας με τίτλο
20 χρόνια εφαρμογής μεθόδου παρακολούθησης της θεραπείας με LMWH
έχει επιλεγεί να παρουσιαστεί ως αναρτημένη ανακοίνωση (POSTER).
Η ανάρτηση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2009 στον ειδικά
διαμορφωμένο χώρο και το poster θα παραμείνει αναρτημένο καθ’ όλη τη
διάρκεια της ημέρας. Την ώρα επίσκεψης αναρτημένων εργασιών (13.30-15.00)
οφείλετε να παρευρίσκεστε στο χώρο ανάρτησης, προκειμένου να απαντήσετε
σε τυχόν ερωτήσεις των συνέδρων.
Με εκτίμηση,
Για την Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή
Οι Πρόεδροι
ΕΑΕ καιOργανωτικής Επιτροπής Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής Επιστημονικής Επιτροπής

Στέλιος Γραφάκος Ελένη Παπαδάκη Μαρία Καλμαντή

Δεν υπάρχουν σχόλια: