Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2009

Οι πιο πρόσφατες εργασίες μου

Μπορείτε να διαβάσετε 9 εργασίες που απέστειλα στο 20ο Συνέδριο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. Όπως θα δείτε οι πρώτες 6 έγιναν δεκτές από την ειδική κριτική επιτροπή για προφορική παρουσίαση ενώ οι υπόλοιπες 3 για αναρτημένες παρουσιάσεις. Από αυτές τις εργασίες ξεχωρίζουν ιδιαίτερα από κλινική άποψη αυτές που αναφέρονται στις καθ' έξιν αποβολές και αυτές που αναφέρονται στη χρήση των σύγχρονων αντιαιοοεταλιακών φαρμάκων και τον έλεγχο της εργαστηριακής τους αποτελεσματικότητας (αντίσταση στο φάρμακο)

Δεν υπάρχουν σχόλια: