Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2009

Απάντηση στο ερώτημα της 5/11/2009

Αγαπητέ φίλε,
ευχαριστώ κατ΄αρχήν που επέλεξες την επικοινωνία σου μαζί μου. Άργησα να σου απαντήσω γιατί όπως θα είδες είχαμε το Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο στο Ηράκλειο όπου και παρουσίασα τις εργασίες που αναφέρω στο ιστολόγιο μου. Σε ότι αφορά το ερώτημα σου: Δεν ξέρω πόσο συχνά κάνει έλεγχο η γυναίκα σου αλλά νομίζω ότι με σωστή παρακολούθηση φθάνει μια φορά το μήνα (αυτό δεν είναι ιδιαίτερα κουραστικό). Σε ότι αφορά τα νεότερα φάρμακα, 1- το arixtra είναι ενέσιμο και αρκετά ακριβό! 2-Το Xarelto είναι πράγματι ένα αντιπηκτικό φάρμακο που χορηγείται από το στόμα και δεν απαιτεί τόσο συχνά εργαστηριακό έλεγχο, επίσης έχει ένα σημαντικό κόστος και εξ όσσων γνωρίζω δεν έχει χορηγηθεί άδεια παρά για συγκεκριμένες ενδείξεις- αυτό σημαίνει ότι ίσως τα ταμεία να μην αναγνωρίζουν τη συνταγογράφηση για άλλες ενδείξεις- πλήν ίσως της ολικής αντικατάστασης αρθρώσεων). Όμως η πείρα όλων μας είναι πολύ περιορισμένη αν όχι ανύπαρκτη. Συνεπώς μπορείς να διαλέξεις ότι θέλεις με τους περιορισμούς που γγράφω. Η γνώμη είναι να συνεχίσει το Sintrom.
Παντελής Ε Μακρής

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2009

Απάντηση στην Πόπη (Αύγουστος 2009)

Αγαπητή φίλη,
το Arixtra είναι πολύ καλό φάρμακο εγώ το χρησιμοποιώ συχνά στους ασθενείς μου, δυστυχώς όμως δεν ελέγχεται η αποτελεσματικότητά του με το INR. Δεν ξέρω ποιοι γιατροί ή ποιος γιατρός σας συνέστησε το συγκεκριμένο τρόπο εργαστηριακού ελέγχου αλλά δεν είναι σωστός. Το arixtra μπορεί να ελεγχθεί ή με τον προσδιορισμό της αντι-Xa δράσης του (είναι φάρμακο που έμμεσα δρα ως αντι-Χa παράγων, ή με το ATHU-test ένα δικό μου τεστ. Το φάρμακο δεν έχει παρενέργειες (σημαντικές)
ευχαριστώ για την ερώτηση

Παντελής Ε Μακρής

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2009

Οι πιο πρόσφατες εργασίες μου

Μπορείτε να διαβάσετε 9 εργασίες που απέστειλα στο 20ο Συνέδριο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. Όπως θα δείτε οι πρώτες 6 έγιναν δεκτές από την ειδική κριτική επιτροπή για προφορική παρουσίαση ενώ οι υπόλοιπες 3 για αναρτημένες παρουσιάσεις. Από αυτές τις εργασίες ξεχωρίζουν ιδιαίτερα από κλινική άποψη αυτές που αναφέρονται στις καθ' έξιν αποβολές και αυτές που αναφέρονται στη χρήση των σύγχρονων αντιαιοοεταλιακών φαρμάκων και τον έλεγχο της εργαστηριακής τους αποτελεσματικότητας (αντίσταση στο φάρμακο)

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2009

Παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι εργασίες του 20 ου Συνεδρίου της ΕΑΕ

Α- οι εργασίες που έγιναν αποδεκτές για προφορική ανακοίνωση.
1. P MakrisΒελτιστοποίηση της αντιαιμοπεταλιακής αγωγήςΕισαγωγή: Ασθενείς με αντιαιμοπεταλιακή αγωγή για τοποθέτηση κυρίως stents παρουσιάζουν συχνές υποτροπές ισχαιμικών και θρομβοεμβολικών επεισοδίων. Για τα επεισόδια αυτά έχουν ενοχοποιηθεί η αντίσταση στο φάρμακο, είτε αυτή σχετίζεται με το χρόνο που ελέγχεται η λειτουργία των αιμοπεταλίων, είτε σε ανοσολογικούς μηχανισμούς, ή ακόμη και σε γενετικούς παράγοντες (παρουσία της μετάλλαξης CYP2 C19 2*). Πρόσφατα ενοχοποιήθηκε η συνέργια με τους ανασταλτές της αντλίας πρωτονίων που χορηγούνται για γαστροπροστασία. Με σκοπό τη διερεύνηση δοσοεξαρτημένης σχέσης στην αντίσταση των αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων πραγματοποιήσαμε την παρούσα εργασία. Υλικό Μελετήσαμε 122 ασθενείς 59 άνδρες και 63 γυναίκες (με μέσο όρο ηλικίας 42,2±13,9 για τους άνδρες και 42,3± 15,1 για τις γυναίκες) με αντιαιμοπεταλιακή αγωγή (89 με ασπιρίνη, 33 με κλοπιδογρέλη). Μέθοδοι: Για τον έλεγχο της λειτουργίας των αιμοπεταλίων χρησιμοποιήσαμε το aggregometer για την συσσώρευση των αιμοπεταλίων με αραχιδονικό οξύ και ADP, το PFA-100 με τη βοήθεια cartridge Colla/EPI και Colla/ADP και την impedance aggregometry (Multiplate®, Dynabyte) το aspitest (αραχιδονικό για την ασπιρίνη και ADPtest. Ασθενείς που παρουσίασαν ελαττωμένη αναστολή με τη χορήγηση των φαρμάκων τους εξετάσαμε και πάλι ύστερα από τον διπλασιασμό της δόσης του φαρμάκου. Αποτελέσματα: Οι μέσοι όροι του PFA-100 EPI = 231,7 ± 69,4 και ADP= 206,4± 86,9 sec εκφρασμένοι ως closure time (CT). Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώσαμε με αυτά του Multiplate κυρίως σε όσα άτομα είχαμε τιμές μικρότερες του 140sec για το ΕΡΙ και του 130 για το ADP. Τα ευρήματα από το multiplate εκφρασμένα ως μέσος όρος και τυπική απόκλιση ήταν = 16,7± 31,7 auc/unit. Συνολικά 44 άτομα (ή 36%) σε πρώτη φάση παρουσίασαν πολύ μικρή αναστολή 26 με ασπιρίνη ή 28,8% (PFA-100-ΕΡΙ <110> 40 units) και 18 ασθενείς (ή 55%) με κλοπιδογρέλη (οι οποίοι παρουσίασαν PFA-100 ADP <90>57units). Ύστερα από τον διπλασιασμό της δόσης μόνο 13 άτομα συνέχισαν να ανθίστανται στην αναστολή (6 με ασπιρίνη και 7 με κλοπιδογρέλη). Στα 13 αυτά ελέγξαμε την παρουσία ή όχι της μετάλλαξης CYP2 C19 2* και διαπιστώσαμε την παρουσία της μόνο σε ένα άτομο. Συνεπώς προκύπτει ότι αληθής αντίσταση διαπιστώθηκε σε 6,6 % για την ασπιρίνη και 21 % για την κλοπιδογρέλη. Από τα ευρήματά μας προκύπτει ότι η αληθής αντίσταση είναι σαφώς μικρότερη από τη φαινομενική και ότι η αναστολή της λειτουργίας των αιμοπεταλίων είναι κυρίως δοσοεξαρτημένη. Συνεπώς προτού αποφασίσουμε να αλλάξουμε ένα φάρμακο πρέπει να διερευνούμε τα συνοδά φάρμακά του, ενίοτε το σωματικό βάρος και να προσαρμόζουμε τη δόση προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τη δράση του.--------------------------Μ Μακρής (1), Α Ζιάκας (1), Σ Χατζημιλτιάδης (1), P Makris (1). (1)Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


2. P MakrisΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΕισαγωγή. Από τα μέσα της δεκαετίας του 80 τα περισσότερα εξειδικευμένα εργαστήρια αιμόστασης χρησιμοποιούν αυτόματους αναλυτές με άλλοτε άλλη ποιοτική λειτουργία. Η χρησιμοποίηση των χρωμογόνων υποστρωμάτων βοήθησε σημαντικά στην παροχή αξιόπιστων αποτελεσμάτων, προσδίδοντας σιγουριά στην ερμηνεία τους. Σε επίπεδο αιμοπεταλίων η χρήση του aggregometer διευκόλυνε σημαντικά τη μελέτη της λειτουργίας των αιμοπεταλίων και με τη σειρά του έγινε ένα όργανο απαραίτητο για κάθε εξειδικευμένο εργαστήριο αιμόστασης. Επίσης είναι γνωστό ότι οι χρόνοι PT, aPTT δεν επηρεάζονται από τη θεραπευτική χρήση των μΜΒΗ ενώ ο προσδιορισμός της αντι-Xa δραστικότητας (εκτός από το σημαντικό της κόστος) δεν αντισστοιχεί πάντα στις κλινικές εκδηλώσεις. Συνεπώς η παρακολούθηση της παραγόμενης θρομβίνης είναι μια δοκιμασία που διευκολύνει τη σφαιρική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας ή μη της συνολικής αιμόστασης και μεταβάλλεται από τα επίπεδα της θεραπευτικώς χορηγούμενης κλασικής ή μΜΒΗ. Με σκοπό την αξιολόγηση της παραγόμενης θρομβίνης σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις πραγματοποιήσαμε την εργασία αυτή. Υλικό : Μελετήσαμε 171 άτομα (90 άνδρες και 81 γυναίκες). Τα άτομα αυτά έχουν διακριθεί στις ακόλουθες ομάδες : α) φυσιολογικά άτομα 30 (άνδρες αιμοδότες ηλικίας 37,9±9,4), β) 14 άτομα γνωστοί αιμορροφιλικοί (ηλικίας 35,2± 8,3), γ) 6 άτομα ηλικίας 45,1± 14,2 υπό αγωγή με sintrom (4 άνδρες και 2 γυναίκες), δ) 41 άτομα ηλικίας 41,3± 6,2 ετών (11 άνδρες και 30 γυναίκες) υπό ασπιρίνη, ε) 32 άτομα ηλικίας 37± 9,1, (7 άνδρες και 25 γυναίκες κυρίως κυοφορούσες ή που βρίσκονται σε παροδική αγωγή με μΜΒΗ (λόγω μικροεπεμβάσεων) και 48 άτομα ηλικίας 42,5 ± 8,4 ετών (24 άνδρες και 24 γυναίκες) πρωτοελεγχόμενα για θρομβοφιλική διάθεση. Μέθοδοι : Η θρομβοφιλική διάθεση ελέγθηκε με όλους τους παράγοντες της πήξης και της ινωδόλυσης (συμπεριλαμβανομένων και των ανασταλτών τους) καθώς και με πλήρη γονιδιακό έλεγχο. Σε επίπεδο πρωτοκόλλου έρευνας επιβεβαιώσαμε ότι η καταγραφόμενη αντίδραση ήταν αποτέλεσμα α) ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων αφού καταγράφηκε η απελευθέρωση ΑΤΡ, β) το δραστικό ένζυμο της αντίδρασης ήταν θρομβίνη αφού με την προσθήκη καθαρής αντιθρρομβίνης είχαμε πλήρη αναστολή της παραγωγής της, γ) με την προσθήκη διαδοχικών αραιώσεων θρομβίνης παίρναμε καμπύλη και σχηματίζαμε την καμπύλη παραγωγής θρομβίνης. Συνεπώς η παραγόμενη θρομβίνη ποσοτικοποιούμενη καλύπτει αυτή τη διάσταση. Η κυρία μέθοδος: Ύστερα από αιμοληψία σε κιτρικό Νa (3,8%) και σχέση όγκου αίματος/ αντιπηκτικού 9/1, φυγοκεντρούσαμε σε 800 στροφές επί 10 min για την παραλαβή πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια (platelet riche plasma). Σε πλαστική κιουβέτα του aggregometer προσθέταμε 450μl PRP σε διαρκή ανάδευση (1000 στροφές στο min με μαγνητάκι) σε θερμοκρασία ρυθμισμένη στους 37ο C και ακολούθως προσθέταμε 250 μl CaCl2 (0,025mm). Αποτελέσματα : Στον Πίνακα Ι καταγράφεται η σύγκριση των μέσων όρων και η τυπική απόκλιση της lag time με το t-test.Επίσης ελέγξαμε την επαναλληψιμότητα της μεθόδου 12 φορές στο ίδιο άτομο και προέκυψε ότι η lag time έχει μια αρκετά καλή επαναλληψιμότητα 13% και η επαναλληψιμότητα της area under curve ήταν 5,9%. Συζήτηση : Η σύγκριση των μέσων όρων της νέας αυτής μεθόδου αποκάλυψε τη μεγάλη διακριτική της ικανότητα. Συνεπώς ως μια απλή ανέξοδη μέθοδος διάκρισης των διαφόρων παθολογικών καταστάσεων της αιμόστασης κρίνεται εφαρμόσιμη και αξιόπιστος. Ταυτόχρονα η διακριτικότητα της μεθόδου έδειξε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την εργαστηριακή παρακολούθηση ασθενών υπό θεραπεία με διάφορα αντιθρομβωτικά φάρμακα.--------------------------P Makris (1), Μ Μακρής (1), Γ Κολιάκος (1). (1)Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3. P MakrisΚαθ’ έξιν αποβολές και θρομβοφιλίαΟι καθ’ έξιν αποβολές εκτός των άλλων αιτίων τους από αρκετούς ερευνητές αποδίδονται και σε διαταραχές της αιμόστασης (αιμορραγικές ή και υπερπηκτικές). Φαίνεται ότι στο 1o τρίμηνο της κύησης παρατηρούνται αποβολές που σχετίζονται κυρίως με αιμορραγική διάθεση (όπως ήπια νόσο Willebrand, ή ήπιες ελλείψεις άλλων παραγόντων της πήξης), ενώ αποβολές του 2ου ή 3ου τριμήνου αποδίδονται σε θρομβοφιλική διάθεση (όπως κληρονομική ή επίκτητη θρομβοφιλία π.χ. αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο). Στα τελευταία 3 χρόνια προσήλθαν σε μας 95 γυναίκες για διερεύνηση των αιτίων των καθ’ έξιν αποβολών. Έκτοτε παρακολουθούμε την πορεία τους εφαρμόζοντας κατά το δυνατό αιτιολογική αντιπηκτική αγωγή (στο βαθμό που η αιτία αποδόθηκε σε κληρονομική ή άλλη θρομβοφιλική διάθεση) ή στο βαθμό που η αιτία ήταν πρώιμη αιμορραγική διάθεση (προς έλεγχο της αιμορραγικής διάθεσης χορηγήθηκε DDAVP). Με σκοπό την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμοσθείσας αιτιολογικής αγωγής καταγράφουμε την εμπειρία μας. Υλικό : Μελετήθηκαν 291 γυναίκες με μέση ηλικία 33,9 ±4,8 έτη. Από αυτές οι 191 ανήκουν στην ομάδα των γ υναικών που παρουσίασαν αποβολές, κατά μέσο όρο 2,9±1,3 αποβολές (παλίνδρομες κυήσεις ενδομήτριο θάνατο κ.ά.). Αυτές που έφεραν περισσότερες από 1 μεταλλάξεις ήταν αυτές που είχαν ενδομητρίους θανάτους στη 39η εβδομάδα. Ενώ οι υπόλοιπες 100 αποτελούν την ομάδα ελέγχου με φυσιολογική κύηση και έκβαση χωρίς παράγοντες κινδύνου (όπως κληρονομικές μεταλλάξεις που έχουν ενοχοποιηθεί για θρομβοφιλία) και χωρίς οικογενειακό ιστορικό θρομβοεμβολικής νόσου. Μέθοδοι: Μελετήθηκαν όλοι οι δυνατοί παράγοντες αιμόστασης που μπορούν να ενοχοποιηθούν για διαταραχή της με την εφαρμογή των μεθόδων προσδιορισμού τους σε αυτόματους αναλυτές της DADE-Behring και της IL καθώς και πλήρης γονιδιακός έλεγχος με την εφαρμογή της strip assay της Vienna Lab μετά την εξαγωγή του DNA με το kit της Qiagen. Αποτελέσματα: Στην ομάδα ελέγχου διαπιστώσαμε 3 γυναίκες με Leiden και 1 με FII20210 G>A, οι οποίες κυοφόρησαν χωρίς επιπλοκές και γέννησαν φυσιολογικά- φυσικά το ίδιο παρατηρήθηκε και για τις υπόλοιπες 97 γυναίκες της ομάδας ελέγχου. Μεταξύ των αιτίων που διαπιστώσαμε 25 γυναίκες ως ετεροζυγότες του FV Leiden (3 ομοζυγώτες), 9 γυναίκες ήταν ομοζυγώτες της μετάλλαξης Gp-IIIa μαζί με FV-HR2 (H1299R), 11 ήσαν ετεροζυγώτες της μετάλλαξης HR2, 8 έφεραν τη μετάλλαξη 20210 G>A της προθρομβίνης (1 ομοζυγώτης), 2 γυναίκες έφεραν τη μετάλλαξη του ινωδογόνου 455 G>A, 25 παρουσίαζαν πολυμορφισμό του ΡΑΙ-1 σε ομοζυγωτική μορφή (4G/4G), 2 γυναίκες με έλλειψη της πρωτεΐνης S, 1 με έλλειψη του παράγοντα ΧΙΙ, 1 είχε υποπλασμινογοναιμία, 3 γυναίκες είχαν αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο και 8 γυναίκες είχαν αιμορραγική διάθεση (κυρίως ήπια νόσο Willebrand). Από τις γυναίκες αυτές σε 75 έγινε εφικτή μια αποτελεσματική κύηση με τη χορήγηση άλλοτε αντιθρομβωτικής αγωγής (κυρίως Innohep με δόση προσαρμοσμένη στο ΒΣ και στην αντι-Xa δραστικότητα), ή αντιαιμοπεταλικών κυρίως (με ασπιρίνη) ή με τη χορήγηση του DDAVP από τις πρώτες εβδομάδες της κύησης που αποσκοπούσε στην αύξηση των επιπέδων του παράγοντα Willebrand. Στις υπόλοιπες γυναίκες δεν έγινε εφικτή μια αιτιολογική θεραπευτική προσέγγιση και κάποιες εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Ενώ όλες οι γυναίκες της ομάδας ελέγχου είχαν φυσιολογική εξέλιξη. Σχόλιο : Γίνεται κατανοητό ότι η αιτιολογική διερεύνηση των καθ’ έξιν αποβολών από τον αιματολόγο που μπορεί να διερευνήσει πλήρως την λειτουργική και γονιδιακή πλευρά της αιμόστασης μπορεί να οδηγήσει σε αποτελεσματική κύηση.--------------------------A Φοίφα (1), Μ Μακρής (1), P Makris (1). (1)Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

4. P MakrisDirected mutagenesis on the gene of coagulation factor IX and their effect on the proteolytic activityIn this study site-directed mutagenesis was performed on coagulation factor IX (fIX) gene and their effect on the protein’s proteolytic activity was studied. Blood coagulation factor IX (fIX) is a vitamin K-dependent plasma serine protease that plays a major role in coagulation mechanism and haemostasis. It is synthesized in hepatocytes as a precursor protein of 461 amino acids. After several post-translational modifications the mature protein is secreted in the circulation as inactive zymogen. The zymogen is then activated during the coagulation cascade into an active serine protease. A truncated form of fIX gene (rf9) inserted in a pET22b vector was used in our experiments, so as to be able to overexpress the protein in prokaryotic cells. Two mutations were induced on this gene. Both of them are described in databases as polymorphisms. The first one (A21975G) is on the protein’s activation peptide and causes the substitution of Thr194 by an Ala residue. The prevalence of this G containing allele in general population is 23%. However in our previous study we found that in a certain group of thrombophilic patients the prevalence of the G containing allele was 50%. The second mutation (A32881C) is also described as polymorphism and causes the substitution of Thr461 by an Gly residue and involves the 2% of the population. Both mutated and the native forms of the truncated coagulation factor IX (rf9) were overexpressed in E. coli BL21 cells after induction with IPTG. The truncated factor rf9 lacks its first N-terminal domains, therefore it doesn’t require posttranslational modifications in order to gain activity. The cells were collected and disrupted by ultrasounds after incubation with lysozyme. The cytoplasm was separated from inclusion bodies by centrifugation. Firstly the proteolytic activity of the factor in the crude cytoplasm of the cells was studied using an amidolytic assay. The factor was first activated using Russell’s viper venom FX activating protein (RVV-X). All three forms of rf9 were activated and used in the assay. The specific tripeptide substrate MS-D-Phe-Gly-Arg-pNA was used. A difference in the activity of the two mutants was observed and the proteins were further purified from the cytoplasm using a Q-Sepharose ff column equilibrated with 20mM Tris, pH 8.0, 50mM NaCl. The proteins were eluted with a linear gradient from 50 to 500 mM NaCl in 20mM Tris pH 8.0. They were activated and their proteolytic activity was studied using the same amidolytic assay.--------------------------M Iskas (1), R Papi (1), P Makris (1), D Kiriakidis (1). (1)Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


5. P MakrisΣύνθεση πεπτιδικών αναλόγων που δρώντας στην αλληλουχία 1811-1818 της Α3 περιοχής του FVIII ασκούν αναστολή της δραστικότητάς του. (υποέργο 03ΕΔ569 χρηματοδοτούμενο από την ΓΓΕΤ)Ταυτοποιήθηκαν δύο περιοχές υψηλής συγγένειας του F8 με τον FIX, μία στην Α3 περιοχή της ελαφριάς αλυσίδας στην αλληλουχία 1811-1818 και μια στην Α2 περιοχή και συγκεκριμένα στην αλληλουχία 558-565 του F8 της πήξης. Το μόριο του F8 περιλαμβάνει τις περιοχές Α1-A2-B-A3-C1-C2, που σχηματίζουν μια βαριά αλυσίδα (A1-A2-B) και μια ελαφριά (Α3-C1-C2). H ΙΙa και ο FXa ανοίγουν τη βαριά αλυσίδά του στη θέση Arg-740 απομακρύνοντας την Β περιοχή, ενώ ταυτόχρονα διασπά τον F8a στη θέση Arg-372, χωρίζοντας τις περιοχές Α1 και Α2. Σκοπός της εργασίας είναι ο έλεγχος της ανασταλτικής δράσης των συνθετικών πεπτιδίων των δύο περιοχών με στόχο τη μη αντίδραση του F8a με τον F9a ώστε να μη σχηματίζεταιι μερικώς ή ολικώς «η δεκάση του ενδογενή δρόμου». Στο ίδιο ερευνητικό έργο εντάσσονται δυο διδακτορικά ένα (με στόχο την Α2- περιοχή του F8 -συγκεκριμένα την αλληλουχία 558-565, πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας) και ένα (με στόχο την Α3 –περιοχή και συγκεκριμένα την αλληλουχία 1811-1818 στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης), εδώ παρουσιάζεται η δράση του πεπτιδίου που επενεργεί στην Α3-περιοχή του F8. Υλικά και Μέθοδοι: Τα αμινοξέα που χρησιμοποιήθηκαν είναι της s-διαμόρφωσης και αποκτήθηκαν από την (CBL Patras). Στην σύνθεση χρησιμοποιήθηκαν τα αμινοξέα, Fmoc-Glu(tBu)-OH, Fmoc-Lys(Boc)-OH, Fmoc-Phe-OH, Fmoc-Thr(tBu)-OH, Fmoc-Tyr(tBu)-OH, Fmoc-Trp(Boc)-OH και Fmoc-Asp(tBu)-OH. Για την σύνθεση σε στερεή φάση χρησιμοποιήθηκε η ρητίνη 2-χλωροτρίτυλο-χλωριδίου (2-CLTR) ενώ για την σύνθεση των αμιδικών πεπτιδίων η ρητίνη Rink amide MBHA. Οι διαλύτες ήταν αναλυτικής ή HPLC ποιότητας. Η ανάλυση με TLC πραγματοποιήθηκε σε επικαλυμμένες πλάκες με γέλη πυριτίου 60 F254 (Merck) με σύστημα διαλυτών AcCN:H2O (5:1) και οι κηλίδες ανιχνεύτηκαν σε υπεριώδες φως και ψεκασμό με νινυδρίνη. Τα προϊόντα των αντιδράσεων καθαρίστηκαν με χρωματογραφία υψηλής απόδοσης αντίστροφης φάσης (LABALLIANCE Q-GRANT pump and Thermo Finnigan Spectra System UV 6000LP Photodiode Array Detector) και έγινε ταυτοποίηση τους με φασματομετρία μάζας (ESI-MS Micromass Platform LC mass spectrometer). Τα βιολογικά πειράματα έγιναν στον αναλυτή ACL της IL. Δοκιμασία αναστολής : σε 300 μl ΡΡΡ προστέθηκαν 300μl διάλυμα πεπτιδίου (1mg/ml σε ρυθμιστικό διάλυμα Owren-Koller, pH 7,4) και το μίγμα επωάστηκε στους 37οC για 30min. Επίσης, ως διάλυμα ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν 300μl ΡΡΡ και 300μl buffer OK που επίσης επωάστηκε αντίστοιχα. Αποτελέσματα: Τα ευρήματα παρουσιάζονται στην εικόνα, όπου καταγράφεται ο χημικός τύπος των πεπτιδικών αναλόγων και η επίδραση στον APTT και η σαφής αναστολή της δραστικότητας του F8 από επίδραση του πεπτιδίου με κωδικό Ρα4.--------------------------Κ Πατσιαλας (1), Χ Κουστας (1), Μ Μακρής (1), Μ Λιακοπούλου- Κυριακίδου (1), P Makris (1). (1)Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

6. P MakrisΑντίσταση στα αντιαιμοπεταλιακά (ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη). Εφαρμογή τεσσάρων μεθόδων και γενετική επιβεβαίωση της.Αρκετές εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί προκειμένου να ερμηνεύσουν το λόγο για τον οποίο κάποια άτομα παρουσιάζουν υποτροπές ισχαιμικών και θρομβοεμβολικών επεισοδίων (κυρίως άτομα που έχουν υποβληθεί σε αγγειοπλαστική και τοποθέτηση stent). Έχουν ενοχοποιηθεί διάφοροι παράγοντες ή συνθήκες, όπως η συνοδεύουσα την αντιαιμοπεταλιακή αγωγή γαστροπροστασία με ΡΡΙ, η ανεπαρκής δόση του φαρμάκου, κυρίως όταν αυτή σχετίζεται με το ΒΣ του ατόμου κ.ά. Πρόσφατα ενοχοποιήθηκε συγκεκριμένη γονιδιακή μετάλλαξη ως υπεύθυνη της αντίστασης κυρίως στην κλοπιδογρέλη. Σκοπός της εργασίας ήταν η αξιολόγηση των μεθόδων που ελέγχουν τη λειτουργία των αιμοπεταλίων. Υλικό. Μελετήσαμε 161 άτομα από τα οποία 39 ήταν φυσιολογικά (ΦΑ) με μέσο όρο ηλικίας 31,9 7,6 (20 Α -32,7± 8,2και 19 Γ 31,8±7,3 αντίστοιχα) και 122 έπαιρναν αντιαιμοπεταλιακά δισκία (56 Α με μέσο όρο ηλικίας 43,4±9,2, και 66 Γ 52,5. ± 5,9 αντίστοιχα). Από τα 122 άτομα 84 έπαιρναν ASA 31 κλοπιδογρέλη και 7 έπαιρναν ASA και κλοπιδογρέλη. Μέθοδοι. Αιμοληψίες έγιναν σε κιτρικό νάτριο 3,8%. Από αυτές παρασκευάζαμε το πλάσμα το πλούσιο σε αιμοπετάλια (για την κλασική συσσώρευση και για το Μultiplate και PFA-100 χρησιμοποιούσαμε το ολικό αίμα. Εφαρμόσαμε τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων με αραχιδονικό οξύ (ΑΟ), επινεφρίνη (ΕΡΙ) και ADP, το Μultiplate με το aspitest και ADPtest, το PFA-100 με cartridge Colla/EPI και Colla/ADP, τον ποσοτικό προσδιορισμό των γλυκοπρωτεϊνών της μεμβράνης των αιμοπεταλίων με κυτταρομετρία ροής και με τη χρήση ειδικών μονοκλωνικών αντισωμάτων (41a, 42a, 42b, 61, 62p) για τις γλυκοπρωτεΐνες: Gp-Ib, Gp-Ibβ, Gp-IIb, Gp-IIIa και P-selectin αντίστοιχα. Επίσης εφαρμόσαμε την strip assay για τον έλεγχο της μετάλλαξης Cyp2C19 2*προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την αντίσταση στην κλοπιδογρέλη. Αποτελέσματα : 1ο Στα τα ΦΑ συσσώρευση με ΑΟ = 86,3± 7,3%, ADP= 77,5±9,3, για το Multiplate (aspitest) Area under curve (AUC)= 79,4±11,8, και για το ADPtest =110± 6,4 unit/ml. Για το PFA-100 . Colla/EPI= 126,3± 20,1sec για το Colla/ADP= 110,5± 23,4sec. 2ο Στους ασθενείς είχαμε από τη συσσώρευση ΑΟ=38,8±29,8%, για το ADP=43,2±12,4%, από το multiplate 17,1±32,0 ως αναφορά το aspitest και 22,5± 18,6 για το ADPtest αντίστοιχα, από το PFA-100 είχαμε για το Colla/EPI 97,25±56,6sec και για το Colla/ADP 87,2±43,1sec, Σε ότι αφορά τις γλυκοπρωτεΐνες της μεμβράνης των αιμοπεταλίων τα ευρήματά μας καταγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. Τονίζεται ότι ο αριθμός των υποδοχέων που εμφανίζεται εκφράζεται ανά αιμοπετάλιο. Χρησιμοποιώντας με όριο το >70% συσσώρευσης των αιμοπεταλίων στους διεγέρτες διαπιστώσαμε αντίσταση σε 18 με την ASA (21%). και 13 άτομα με το Plavix (34%) Σε ότι αφορά το PFA-100 με το Colla/EPI και CT<91,5sec 3sd =" 45unit/ml" cv="9%),">150κιλά, σε μια ασθενή έκανε μμικρότερη δόση από αυτή που απαιτείτο και ο τρίτος είχε ξεχάσει επί 2 μέρες να κάνει την ένεση). Όλοι οι άλλοι ασθενείς μας δεν παρουσίασαν κανένα πρόβλημα και εδώ και 10 χρόνια τώρα δεν εφαρμόζουμε παρά μόνο κατ΄ εξαίρεση την αντι-Xa δραστικότητα και μόνο όταν αυτή ζητηθεί από τους γυναικολόγους. Η εικοσαετής πείρα μας βεβαιώνει ότι έχουμε μια ασφαλή μέθοδο παρακολούθησης της αγωγής με LMWH –ανέξοδη και που ανταποκρίνεται πλήρως στην κλινική κατάσταση των ασθενών μας.--------------------------Ε Πυθαρά (1), A Φοίφα (1), P Makris (1). (1)Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αποδοχή εργασιών στο 20 Συνέδριο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2009
Αγαπητέ κ. Μακρή,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωρίσουμε ότι η εργασία σας με τίτλο:
Directed mutagenesis on the gene of coagulation factor IX and their effect on
the proteolytic activity
έχει επιλεγεί να παρουσιαστεί ως προφορική ανακοίνωση στη Συνεδρία του
Σαββάτου 7 Νοεμβρίου 2009 από 12.00 έως 13.30 στην αίθουσα ΔΑΝΑΗ. Η
ανάπτυξη του θέματος θα είναι διάρκειας 8 λεπτών. Ο χρόνος για κάθε
παρουσίαση θα τηρηθεί αυστηρά, ώστε η Συνεδρία να ολοκληρωθεί μέσα στον
προβλεπόμενο χρόνο και να αρχίσει η επόμενη, στην καθορισμένη της ώρα.


Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2009
Αγαπητέ κ. Μακρή,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωρίσουμε ότι η εργασία σας με τίτλο:
Σύνθεση πεπτιδικών αναλόγων που δρώντας στην αλληλουχία 1811-1818 της
Α3 περιοχής του FVIII ασκούν αναστολή της δραστικότητάς του. (υποέργο
03ΕΔ569 χρηματοδοτούμενο από την ΓΓΕΤ)
έχει επιλεγεί να παρουσιαστεί ως προφορική ανακοίνωση στη Συνεδρία της
Παρασκευής 6 Νοεμβρίου 2009 από 15.00 έως 16.30 στην αίθουσα
ΑΘΗΝΑ. Η ανάπτυξη του θέματος θα είναι διάρκειας 8 λεπτών. Ο χρόνος για
κάθε παρουσίαση θα τηρηθεί αυστηρά, ώστε η Συνεδρία να ολοκληρωθεί μέσα
στον προβλεπόμενο χρόνο και να αρχίσει η επόμενη, στην καθορισμένη της
ώρα.

Αγαπητέ κ. Μακρή,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωρίσουμε ότι η εργασία σας με τίτλο:
Αντίσταση στα αντιαιμοπεταλιακά (ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη). Εφαρμογή
τεσσάρων μεθόδων και γενετική επιβεβαίωση της.
έχει επιλεγεί να παρουσιαστεί ως προφορική ανακοίνωση στη Συνεδρία της
Παρασκευής 6 Νοεμβρίου 2009 από 15.00 έως 16.30 στην αίθουσα
ΑΘΗΝΑ. Η ανάπτυξη του θέματος θα είναι διάρκειας 8 λεπτών. Ο χρόνος για
κάθε παρουσίαση θα τηρηθεί αυστηρά, ώστε η Συνεδρία να ολοκληρωθεί μέσα
στον προβλεπόμενο χρόνο και να αρχίσει η επόμενη, στην καθορισμένη της
ώρα.

Αγαπητέ κ. Μακρή,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωρίσουμε ότι η εργασία σας με τίτλο:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
έχει επιλεγεί να παρουσιαστεί ως προφορική ανακοίνωση στη Συνεδρία της
Παρασκευής 6 Νοεμβρίου 2009 από 15.00 έως 16.30 στην αίθουσα
ΑΘΗΝΑ. Η ανάπτυξη του θέματος θα είναι διάρκειας 8 λεπτών. Ο χρόνος για
κάθε παρουσίαση θα τηρηθεί αυστηρά, ώστε η Συνεδρία να ολοκληρωθεί μέσα
στον προβλεπόμενο χρόνο και να αρχίσει η επόμενη, στην καθορισμένη της
ώρα.


Αγαπητέ κ. Μακρή,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωρίσουμε ότι η εργασία σας μετίτλο:
Καθ’ έξιν αποβολές και θρομβοφιλία έχει επιλεγεί να παρουσιαστεί ως
προφορική ανακοίνωση στη Συνεδρία της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου 2009
από 12.00 έως 13.30 στην αίθουσα ΑΘΗΝΑ. Η ανάπτυξη του θέματος θα
είναι διάρκειας 8 λεπτών. Ο χρόνος για κάθε παρουσίαση θα τηρηθεί αυστηρά,
ώστε η Συνεδρία να ολοκληρωθεί μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο και να
αρχίσει η επόμενη, στην καθορισμένη της ώρα.


Αγαπητέ κ. Μακρή,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωρίσουμε ότι η εργασία σας με τίτλο:
Βελτιστοποίηση της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής έχει επιλεγεί να
παρουσιαστεί ως προφορική ανακοίνωση στη Συνεδρία της Παρασκευής 6
Νοεμβρίου 2009 από 12.00 έως 13.30 στην αίθουσα ΑΘΗΝΑ. Η ανάπτυξη
του θέματος θα είναι διάρκειας 8 λεπτών. Ο χρόνος για κάθε παρουσίαση θα
τηρηθεί αυστηρά, ώστε η Συνεδρία να ολοκληρωθεί μέσα στον προβλεπόμενο
χρόνο και να αρχίσει η επόμενη, στην καθορισμένη της ώρα.


Αγαπητέ κ. Μακρή,
Σας γνωρίζουμε ότι η εργασία σας με τίτλο
ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ VIII, IX ΚΑΙ ΧΙ ΔΡΟΥΝ
ΣΥΝΕΡΓΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ LEIDEN έχει επιλεγεί να παρουσιαστεί
ως αναρτημένη ανακοίνωση (POSTER).
Η ανάρτηση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2009 στον ειδικά
διαμορφωμένο χώρο και το poster θα παραμείνει αναρτημένο καθ’ όλη τη
διάρκεια της ημέρας. Την ώρα επίσκεψης αναρτημένων εργασιών (13.30-15.00)
οφείλετε να παρευρίσκεστε στο χώρο ανάρτησης, προκειμένου να απαντήσετε
σε τυχόν ερωτήσεις των συνέδρων. Με τη λήξη των συνεδριάσεων της ημέρας
θα πρέπει να αποσυρθεί, ώστε ο χώρος να είναι ελεύθερος προκειμένου να
αναρτηθούν οι εργασίες της επόμενης ημέρας.
Οι διαστάσεις των posters θα είναι: 1 m (ύψος) Χ 0.80 cm (πλάτος).

Αγαπητέ κ. Μακρή,
Σας γνωρίζουμε ότι η εργασία σας με τίτλο
Χειρουργικές επεμβατικές (δυνητικά αιμορραγικές) πράξεις: Επιτυχής
θεραπευτική παρεμβολή (bridging) των μΜΒΗ
έχει επιλεγεί να παρουσιαστεί ως αναρτημένη ανακοίνωση (POSTER).
Η ανάρτηση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2009 στον ειδικά
διαμορφωμένο χώρο και το poster θα παραμείνει αναρτημένο καθ’ όλη τη
διάρκεια της ημέρας. Την ώρα επίσκεψης αναρτημένων εργασιών (13.30-15.00)
οφείλετε να παρευρίσκεστε στο χώρο ανάρτησης, προκειμένου να απαντήσετε
σε τυχόν ερωτήσεις των συνέδρων.

Αγαπητε.κ. Μακρή,
Σας γνωρίζουμε ότι η εργασία σας με τίτλο
20 χρόνια εφαρμογής μεθόδου παρακολούθησης της θεραπείας με LMWH
έχει επιλεγεί να παρουσιαστεί ως αναρτημένη ανακοίνωση (POSTER).
Η ανάρτηση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2009 στον ειδικά
διαμορφωμένο χώρο και το poster θα παραμείνει αναρτημένο καθ’ όλη τη
διάρκεια της ημέρας. Την ώρα επίσκεψης αναρτημένων εργασιών (13.30-15.00)
οφείλετε να παρευρίσκεστε στο χώρο ανάρτησης, προκειμένου να απαντήσετε
σε τυχόν ερωτήσεις των συνέδρων.
Με εκτίμηση,
Για την Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή
Οι Πρόεδροι
ΕΑΕ καιOργανωτικής Επιτροπής Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής Επιστημονικής Επιτροπής

Στέλιος Γραφάκος Ελένη Παπαδάκη Μαρία Καλμαντή

Σάββατο, 26 Απριλίου 2008

Κληρονομική Θρομβοφιλία

Μια εργασία που έγινε δεκτή στο 34ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο ως προφορική ανακοίνΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ : Ο ΠΛΗΡΗΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

Μ.Π. Μακρής, Α. Κανίδης, Π.Ε. Μακρής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η κληρονομική θρομβοφιλία σχετίζεται με υποτροπιάζουσες επιπολείς ή εντω βάθει θρομβώσεις, με θρομβώσεις σε ασυνήθεις εντοπίσεις (όπως στα αγγεία της κοιλιακής χώρας, στα αγγεία του αμφιβληστροειδή κ.α.) και με ανεύρεση ανάλογου κλινικού συνδρόμου στην οικογένεια. Εμφανίζεται δε σε ηλικία μικρότερη των 45 ετών και στα δυο φύλλα. Επίσης γνωρίζουμε ότι οι μεταβολές στη λειτουργία του μηχανισμού αιμόστασης πολύ συχνά σχετίζεται και με γονιδιακές μεταλλάξεις. Οι μεταλλάξεις αυτές οδηγούν στην παραγωγή διαταραγμένων πρωτεϊνικών μορίων που δεν συμμετέχουν συνήθως στην αναστολή της πήξης (π.χ. ο FLeiden οδηγεί στην αλλαγή της θέσης πρόσδεσης με την ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C και έτσι αυτή δεν εξουδετερώνει την ενεργοποίηση του). Η συνεχής έρευνα στον τομέα της κληρονομικής θρομβοφιλίας οδήγησε στην αποκάλυψη περισσοτέρων μεταλλάξεων που εμπλέκονται στην κληρονομική θρομβοφιλία. Η ανεύρεση μιας διαταραχής έστω σε γονιδιακό επίπεδο είναι ικανή να ερμηνεύσει μια θρομβοφιλική διάθεση ;Με σκοπό την απάντηση στο βασικό αυτό ερώτημα πραγματοποιήσαμε τη μελέτη αυτή.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ : 153 ασθενείς με τουλάχιστον ένα θρομβωτικό επεισόδιο υποβλήθηκαν σε πλήρη γονιδιακό έλεγχο. Μελετήθηκαν οι μεταλλάξεις FV-Leiden, HR2, FIIG20210A, FIβ-G455A, FXIIIV34L, PAI-4G/5G), HPA1(a/b), MTHFRC677T, MTHFRA1298C, ACE(D/I), ApoB-R3500Q και APOE-2(334T/472T), 3(334C/472T), 4(334C/472C). Το DNA εξήχθη από ολικό αίμα χρησιμοποιώντας το kit της Qiagen. Οι πολυμορφισμοί μελετήθηκαν με την τεχνολογία της PCR χρησιμοποιώντας τη CVD strip assay της ViennaLab.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μεταξύ των 153 ασθενών που μελετήσαμε 27 ήταν ετεροζυγώτες (het) και 3 ομοζυγώτες (hom) του FV-Leiden, 13 het και 1 hom της HR2 (His1299Arg FV), 13 het της μετάλλαξης FΙΙ G20210Α, 16 het και 1 hom της μετάλλαξης του ινωδογόνου, 21 hom της μετάλλαξης (4G/4G) του ΡΑΙ-1 και 43 του ΗΡΑ-1(a/a), 16 hom του ACE(D/D), 35 hom του Apoe(3/3). 15 ασθενείς δεν έφεραν καμιά μετάλλαξη από αυτούς όμως 2 είχαν ελαττωμένα επίπεδα του παράγοντα ΧΙΙ, 3 παρουσίαζαν μερική έλλειψη της πρωτεΐνης S, 1 της πρωτεΐνης C και 1 της αντιθρομβίνης. Μεταξύ των ασθενών που παρουσίασαν γονιδιακές μεταλλάξεις 55 ή ποσοστό 35,9% είχαν περισσότερες της μιας μεταλλάξεις. Οι πιο συχνοί συνδυασμοί ήταν ΡΑΙ-1/ΗΡΑ-1(14 φορές), HRA-1/Apoe (12 ) FI/HPA-1 (10), HR2/HPA-1 (9), FV-L/HPA-1 (8), HR2/Apoe (8), HPA-1/ACE (7) και άλλοι συνδυασμοί. 12 ασθενείς παρουσίασαν τρεις και 4 τέσσερις μεταλλάξεις.
Με βάση τα ευρήματα μας γίνεται κατανοητό ότι η κληρονομική θρομβοφιλία ερμηνεύεται πλέον όχι με την ανεύρεση μιας μετάλλαξης που έχει ενοχοποιηθεί για θρομβοφιλική διάθεση αλλά ως συνδυασμός περισσοτέρων της μιας.ωση.